ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรขนาดเสื้อและจำนวน
S   จำนวน     ตัว

M   จำนวน    ตัว

L   จำนวน    ตัว

XL   จำนวน    ตัว

XXL   จำนวน    ตัว

การรับเสื้อ
  รับด้วยตัวเอง
  จัดส่งทางไปรษณีย์

ราคาค่าจัดส่ง
1-2 ตัว ราคา 50 บาท
3-4 ตัว ราคา 70 บาท
5 ตัว ขึ้นไป ราคา 100 บาท