การคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า

    บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 14 วันทำการ (ยกเว้น สินค้าราคาพิเศษหรือสินค้า Clearance ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ไม่ว่ากรณีใดๆ) โดยนับจากวันรับสินค้าจนถึงวันที่นำส่งสินค้าคืน หรือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ลงบนพัสดุภัณฑ์ที่คุณส่งกลับมาที่ Diana shoponline  ในกรณีบริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด หรือกรณีสินค้าแตกหัก/สูญหายจากการขนส่ง บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าใหม่ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สินค้าถูกส่งมาที่ Diana shoponline โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ


ขั้นตอนการคืนสินค้า

   1. ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ไดอาน่า ช้อปออนไลน์ โทร. 088-3998880 และ 081-8967007 หรือทาง Line @dianashoponline เพื่อแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า และเริ่มกระบวนการคืนสินค้า โดยแจ้งเลข Order Number และ E-mail ของลูกค้า

   2. เจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียด การคืนสินค้าผ่านทาง E-mail

   3. ถ่ายรูปสินค้าที่คุณต้องการคืน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในกรณีเกิดปัญหาระหว่างกระบวนการคืนสินค้า

   4. เมื่อลูกค้าดำเนินการส่งคืนสินค้ากลับเรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ไดอาน่า ช้อปออนไลน์ โทร. 088-3998880 และ 081-8967007 หรือทาง Line @dianashoponline  หรือส่ง E-mail  มาที่ dianashoponline.th@gmail.com เพื่อแจ้งเลขพัสดุกับเจ้าหน้าที่


เงื่อนไขการคืนสินค้า

    สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า


    


หมายเหตุ : คำว่า “เปลี่ยนใจ” หมายถึง กรณีที่ลูกค้าได้สั่งซื้อสินค้าใดๆ และเปลี่ยนใจไม่ต้องการสินค้านั้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ นอกเหนือจากเหตุผลข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้าดังกล่าวทุกกรณี 

**สำหรับสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และแก็ดเจ็ต ไม่รับเปลี่ยนและคืน หากมีการเปิดบรรจุภัณฑ์แล้ว


ระยะเวลากระบวนการประเมินคุณภาพสินค้า

   กระบวนการประเมินคุณภาพสินค้าใช้เวลา 5-7 วันทำการ โดยเริ่มนับจากวันที่สินค้าถูกส่งผ่านทางช่องทางต่างๆ จนมาถึง Diana shoponline  

ทั้งนี้ ในบางกรณีที่สินค้ามีรายละเอียดซับซ้อน การประเมินคุณภาพสินค้าอาจใช้เวลามากกว่า 7 วัน ทำการ


ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า 

   • บริษัทฯ ยินดีชำระค่าส่งสินค้าคืนจากที่ทำการไปรษณีย์สาขาใกล้บ้านคุณ ยกเว้นกรณีคืนสินค้า ด้วยสาเหตุเปลี่ยนใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า

   • บริษัทฯ ยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืน หากสินค้าคืนเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น (รายละเอียดเงื่อนไขการคืนสินค้า)


ระยะเวลาและช่องทางการคืนเงิน

   • ผ่านบัญชีธนาคาร ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 3-7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับอีเมลแจ้งอนุมัติคืนสินค้า

  • ผ่านบัตรเครดิตธนาคาร (สำหรับลูกค้าที่ชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น) ลูกค้าจะได้รับเงินคืนหลัง 45 วันทำการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวิธีการคืนเงินและนโยบายการคืนเงิน ของแต่ละธนาคาร เงินจะถูกคืนให้ในรอบบิลถัดไป นับจากวันที่ได้รับอีเมลแจ้งอนุมัติคืนสินค้า


บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดช่องทางการคืนเงินสำหรับการชำระเงินรูปแบบอื่นๆ และเจ้าหน้าที่อาจติดต่อเพื่อขอหลักฐานเพิ่มเติมในการคืนเงินต่อไป


ติดต่อเรา
  • บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
    55 / 3 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • Email: service@dianashoppingonline.com
  • Phone: 074-272-222, 088-399-8880